Начало -> Продукция -> Хладилни съоръжения -> Хладилни витрини -> Сладкарски - > Стационарни - > Хоризонтални

ХОРИЗОНТАЛНИ СЛАДКАРСКИ ХЛАДИЛНИ ВИТРИНИ

Хоризонтална сладкарска хладилна витрина с охлаждаемо депо - ХВССЗД
С охлаждаемо депо
Щандова сладкарска хладилна витрина - ХВССЗИ
Щандова

Горе